Başkan'dan Mesaj
En güzel surette yaratılan insan, fizik dünyaya ve fizikötesi âleme yönelik boyutları olan bir varlıktır. Bu açıdan, insanın kendisini, Rabbini, varlık âlemini anlamlandırmadaki en büyük imkânı, sağlam bir inancı benimsemesidir. Söz konusu inancın nirengi noktası ise...
Âyet-i Kerime
Allah’ın sana verdiğinden âhiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan nasibini unutma! Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de insanlara ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma! Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez.” (Kasas Sûresi, 28/77)
Hadîs-î Şerif
“Allah’ım, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru!” (Müslim, Zikir, 26)